Contoh Peribahasa Dengan Kata Air Dan Artinya

Contoh Peribahasa Tentang Air dan Artinya. Air merupakan senyawa penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya air sudah dipastikan tidak ada kehidupan.

71% dari permukaan bumi terdiri dari air. Jika berbicara mengenai air, terdapat peribaha yang menggunakan kata tersebut.

Peribahasa sangat erat kaitannya dengan Indonesia. Yang di mana pribahasa memiliki makna tertentu yang dalam rangkaian katanya menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan benda di sekitar kita.

31 Contoh Peribahasa Dengan Kata Air Dan Artinya

Salah satu rangkain kata peribahasa dengan menggunakan kata air cukup banyak. Berikut di bawah ini akan di jelaskan peribahasa yang menggunakan kata air dan artinya.

1). Air beriak tanda tak dalam
-Orang yang banyak cakap biasanya bodoh

2). Air jernih ikannya jinak
-Negri yang aman, tentu rakyatnya hidup tentram

3). Air besar batu bersibak
-Kalau terjadi perselisihan besar, tiap-tiap golongan akan mencari pempimpinya sendiri-sendiri

4). Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga
-Biasanya tabiat orang tua akan ditiru oleh anaknya

5). Air tenang jangan di sangka tiada berbuaya
-orang yang diam jangan dikira tidak berani

6). Adakah dari telaga yang jernih mengalir air yang keruh
-Adakah keturunan orang baik-baik itu akan menjadi orang jahat

7). Air mata jatuh ke perut
-Berduka cita yang tak kelihatan, karena dirasakan sendiri saja

8). Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam
-orang yang sedang menderita kesusahan

9). Air pun ada pasang surutnya
-Nasib seseorang tidak tetap, adakalanya senang adakalanya susah

10). Air susu dibalas dengan air toba
-Kebaikan di balas dengan kejahatan

11). Air orang disauh, ranting orang dipatah, ada orang dituruti
-Hendaklah kita menurut adat istiadat negri yang kita tepati

12). Air dicencang tiada putus
-Dalam keluarga itu tidak akan bercerai berai karena hanya perselisihan saja

13). Air yang dingin juga dapat memadamkan api
-Orang yang sedang marah dapat dilunakan dengan kata-kata yang lemah lembut

14). Bagai air didaun talas
-Orang yang tidak tetap pendiriannya

15). Bagai mencecang air
-Mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin berhasil

16). Bagai air titik ke batu
-Memberi nasihat kepada orang yang jahat/bodoh terlalu sukar masuknya

17). Bagai kambing di halau ke air
-Memberi pekerjaan kepada orang yang tak suka mengerjakannya

18). Bagai membadarkan air ke bukit
-Mengerjakan sesuatu yang tak mungkin berhasil/sia-sia

19). Bakarlah air ambilah abunya
-Mengaharpakan sesuatu yang mustahil akan tercapai

20). Bagai menampung air dengan timah pesuk
-Memberi nasehat kepada seseorang yang tak dihiraukan

21). Bermain air basah, bermain api letup
-Mengerjakan sesuatu pekerjaan akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan perbuatanya

22). Memandikan dengan air segelas
-Serba kekurangan

23). Menepuk air didulang terpercik muka sendiri
-orang yang membukakan rahasia keluarganya, akan menjenlekan dirinya sendiri

24). Seperti air dalam kolam
-Seseorang yang tenang tingkah lakunya

25). Air sama air kelak menjadi satu, sampah itu ke tepi juga
-Kalau terjadi perselisihan keluarga, akhirkan akan berbalik kembali

26). Pandai berminyak air
-Orang yang pandai mempergunakan benda yang tak berharga, tetapi menghasilkan sesuatu yang berharga

27). Sumur digali air terbit
-Memperoleh keuntungan yang lebih apa yang diharapkan

28). Menuangkan air kelaut
-Memberi perolongan kepada orang yang sama sekali tak membutuhkan pertolongan

29). Orang haus di beri air, orang lapar diberi nasi
-Memberi pertolongan kepada orang yang mengharapkan pertologan

30). Sambil menyelam minum air
-Dua, tiga pekerjaan dapat diselesaikan dalam satu waktu

31). Seperti air membasuh kaki
-Hadiah yang merupakan barang murahan

Baca Juga Peribahasa Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba

Nah, itulah contoh peribahasa dengan kata air dan artinya. Peribahasa tersebut dapat digunakan untuk sindiran. Dapat juga di sampaikan melalui media sosial seperti facebook, instagram dan media sosial lainnya.